Histamine Intolerantie en het Mestcel Activatie Syndroom (MCAS) zijn aandoeningen die steeds meer bekendheid krijgen, hierdoor ontdekken meer en meer mensen dat histamine de oorzaak is van hun klachten.

Histamine is een belangrijke lichaamseigen stof.  Bij een allergie laten mestcellen histamine vrij, dit is een IgE reactie van het immuunsysteem. Mestcellen kunnen ook bij andere immuunstoffen zoals IgA en IgM histamine vrijlaten, dit is het geval bij MCAS. Het lichaam is dan overgevoelig voor veel stoffen.

Men spreekt van histamine intolerantie als histamine niet goed afgebroken kan worden door enzymen. Het tekort aan enzymen en dus een histamine overschot, ontstaat door een zwakke darmgezondheid en stress.

De klachten van histamine intolerantie en MCAS zijn grotendeels overlappend, daardoor zijn zij moeilijk te onderscheiden. MCAS heeft verschillende onderliggende oorzaken en is moeilijker te behandelen dan histamine intolerantie.

Daarnaast zijn er ook mensen met een genetisch tekort aan de enzymen DAO en/of HNMT waardoor histamine niet goed wordt afgebroken. Deze mensen moeten altijd rekening blijven houden met de inname van voeding met histamine.

Voor ieder mens is de drempel van teveel histamine anders en vaak zijn er co-morbiditeiten en meerdere voedselintoleranties, hierdoor is een persoonlijk voedingsadvies erg belangrijk.

Heb je voedselintoleranties, darmklachten en één of meerdere van de volgende klachten:  jeuk, huiduitslag, zwellingen, hartkloppingen, vermoeidheid, duizeligheid/flauwvallen, migraine, tintelingen, fibromyalgie, auto-immuunziekte, dan kan teveel histamine hiervan de oorzaak zijn.

Ga eerst naar de huisarts en laat jezelf onderzoeken op allergien, er wordt dan op IgE immuunstoffen onderzocht. Als deze niet gevonden worden, is er sprake van een pseudo allergie, ofwel histamine intolerantie of MCAS.

Voor meer informatie kun je kijken op mijn website: histamine-intolerantie.nl

Op deze website vind je meer dan 100 artikelen over alles wat met histamine intolerantie en mestcelactivatie te maken heeft. Hoe het ontstaat, hoe je het kunt behandelen, lekkere recepten en informatie over het MCAS Balans programma.

Lisa Goudzwaard