Kennismakingsconsult

Intakeconsult

Advies Consult

Het kennismakingsconsult is telefonisch en duurt 15 minuten. We bespreken je klachten en of we samen kunnen werken aan jouw gezondheid.

Dit consult is gratis. 

Het intake consult vind plaats in de praktijk in Bodegraven of Rotterdam. Slechts bij hoge uitzondering kan het intakegesprek per Skype plaatsvinden. Gebleken is dat als er alleen skype contact is, clienten sneller afhaken en hun doel niet bereiken. 

Het intake gesprek duurt ongeveer 1 uur. 

Klik hier om het anamnese formulier en dieet dagboek te downloaden. Deze heeft u nodig bij het intakeconsult.

Intakeconsult € 75,00

U ontvangt de rekening per mail

Na het intakeconsult volgt het adviesconsult. in dit consult bespreken we de uitslagen van eventueel uitgevoerde onderzoeken, ontvang je het voedingsadvies en bespreken we de voortgang. 

Het adviesgesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Advies Consult €60,-

Uitgeschreven voedingsadvies (2 uur indirect werk) € 75,00(verplichte afname)

Totaal € 135,00

 U ontvangt de rekening per mail 

Vervolg Consult

Email consult

De vervolgconsulten duren ongeveer 30 minuten. Soms is het korter, soms langer.

Vervolg Consult € 18,- per kwartier

 U ontvangt de rekening per mail 

Een emailconsult is er voor  vragen waar ik de tijd voor moet nemen om te beantwoorden. Dit kan een uitleg zijn over een onderwerp, ziekte of werkwijze.

Email Consult           € 25,00  (20 minuten indirecte tijd)

Email Consult extra € 6,00 per 5 minuten extra.

Voor het doorgeven van uitslagen kun je me altijd kosteloos mailen en zal ik ook antwoord geven. 

Er worden alleen kosten berekend bij het geven van een advies. 

 U ontvangt de rekening per mail 

De kosten worden niet vergoed door ziektekostenverzekeringen.