Consulten

Kennismakingsconsult

Intakeconsult

Adviesconsult

Het kennismakingsconsult is telefonisch en duurt 15 minuten. We bespreken je klachten en of we samen kunnen werken aan jouw gezondheid.

Dit consult is gratis. 

Het intake consult vind plaats in de praktijk in Bodegraven of Rotterdam. Slechts bij hoge uitzondering kan het intakegesprek per Skype plaatsvinden. Gebleken is dat als er alleen skype contact is, clienten sneller afhaken en hun doel niet bereiken. 

Het intake gesprek duurt ongeveer 1 uur. 

Klik hier om het anamnese formulier en dieet dagboek te downloaden. Deze heeft u nodig bij het intakeconsult.

€75,00

Afrekenen ter plaatse (alleen pinnen) 

Na het intakeconsult volgt het adviesconsult. in dit consult bespreken we de uitslagen van eventueel uitgevoerde onderzoeken, ontvang je het voedingsadvies en bespreken we de voortgang. 

Het adviesgesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Consult €60,-

Uitgeschreven voedingsadvies (2 uur indirect werk) €75,00(verplichte afname)

Totaal €135,00

Afrekenen ter plaatse (alleen pin)

Vervolgconsult

Email consult

De vervolgconsulten duren ongeveer 30 minuten. Soms is het korter, soms langer.

€18,- per kwartier

Afrekenen ter plaatse (alleen pin)

Een emailconsult is er voor  vragen waar ik de tijd voor moet nemen om te beantwoorden. Dit kan een uitleg zijn over een onderwerp, ziekte of werkwijze.

€25,00  (20 minuten indirecte tijd)

€6,00 per 5 minuten extra.

Voor het doorgeven van uitslagen kun je me altijd kosteloos mailen en zal ik ook antwoord geven. 

Er worden alleen kosten berekend bij het geven van een advies.